Quản lý văn bản
Văn bản đi, văn bản đến, Hồ sơ công việc, Quy trình
Thư điện tử
Tích hợp mọi loại thư điện tử trong cùng một tài khoản. Kết nối tới các hòm thư, Gmail, Yahoo,
Quản lý công việc
Công việc chính, công việc tham gia, giao việc, công việc theo dõi, công việc nhận được
Bảng tin
Thông báo, Tìn hoạt động
Lịch làm việc
Lịch làm việc của tôi, lịch làm việc của phòng, lịch làm việc của cơ quan
Thư viện lưu trữ
Tài nguyên, thư viện ảnh, ...
Quản lý nhân sự
Quản lý cán bộ, quản lý danh mục
Quản lý hệ thống
Quản lý quyền, quản lý người dùng, quản lý cấu hình, quản lý Log, sao lưu khôi phục, quản lý ngôn ngữ